Marketing Specialist 10,000,000Vnd-15,000,000Vnd

Marketing Specialist 10,000,000Vnd-15,000,000Vnd

Login to view salary 259 views - Expires in 0 minutes

What We Can Offer

Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn.
Bảo hiểm theo quy định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định

Job Description

Quantity: 15
Responsibilities:
- Explore potential clients and channels, develop public relationship.
- Develop business opportunity, follow up and achieve orders.
- Collect and analyze market information.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

Qualifications:
- Bachelor, can be lower, marketing, international business or other similar major.
- 1+ year experiences for sales or marketing, familiar with local market, heavy industry machinery experience on priority.
We Offer: On-the-job training, a competitive salary based on experience, an excellent benefits package, recognition and acknowledgement of excellent performance, attitude and teamwork

Location: Hanoi, Da Nang, Ho Chi Minh

Job Locations

Ho Chi Minh

http://en.zoomlion.com/channel/Career.html

Read full company information
25-99 staffs
Bộ phận Tuyển dụng
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.