MC Staff (Female) - Nữ Nhân Viên Kho

MC Staff (Female) - Nữ Nhân Viên Kho

Thương lượng 687 lượt xem - Hết hạn trong 3 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Annual salary review, twice bonus per year
Company bus pick-up from Ha Noi, Hai Duong, Hung Yen to factory in Yen My (Hung Yen)

Mô Tả Công Việc

- Control quantity and quality of materials, tools and accessories.
- Make a purchasing plan and issue purchase requests to ensure requirement of production.
- Manage warehouse operation from material receiving to product shipping in relation with logistics, purchasing, inspection, production control, and production department.
- Monitoring and maintaining current inventory levels, including controlling expiration date of materials.
- Observe and inspect the production plan and material back-order status to keep proper quantity of safety stock.
- Follow and maintain company procedure to keep and handle materials / products properly.
- Promptly report any problems and issues for proper operation, especially in case of material shortage or excess inventory.
- Coordinate with suppliers to ensure on-time delivery.
- Prepare report and analyze data of material control status.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Female. University graduation.
- Apply CV in English.
- Good at communication in English (~500 Toeic).
- Having 1-2 year experience in equivalent position is preferred.
- Current address in Hung Yen is preferred.
- Good computer and Microsoft Office skill (Word, Excel, PowerPoint,...).
- Skills of analysis, evaluation, team work, positive, careful, patient, honest

Địa Điểm Làm Việc

Hưng Yên, Việt Nam
Hà Nội, Vietnam
Hải Dương, Việt Nam

We are NIKKISO VIETNAM, INC, a 100% Japanese Invested Manufacturing Company. Our Factory is located in Thang Long Industrial Park II, Lieu Xa Commune, Yen My District, Hung Yen Province. Our products are airplane components manufactured with specialized technology.
To prepare for manufacturing operation of the Factory, we would like to recruit personnel for the position below

Xem toàn bộ thông tin công ty
Lot C6 & C7 THANG LONG IP2, LIEU XA, YEN MY, HUNG YEN
500-999 nhân viên
Ms. Lien
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)