Mechanical Engineer, Development Engineer / Kỹ Sư Cơ Khí, Kỹ Sư Phát Triển

Mechanical Engineer, Development Engineer / Kỹ Sư Cơ Khí, Kỹ Sư Phát Triển

Login to view salary 619 views - Expires in 1 days

What We Can Offer

Salary will be commensurate with qualifications and experience
Health insurance and Social insurance regulated by Vietnam Labor Law
Transportation for work from Ha Noi to Bac Ninh will be arranged by company

Job Description

- Tham gia vào các hoạt động phát triển sản phẩm như: thiết kế và thiết lập dây chuyền sản xuất
- Hướng dẫn, đào tạo kỹ thuật cho công nhân chuyền thực hiện nhiệm vụ sản xuất
- Phân tích, xử lý các vấn đề kỹ thuật, chất lượng trong quá trình sản xuất hàng loạt
- Quản lý và kiểm tra các thay đổi liên quan đến sản phẩm, quy trình làm việc, thiết bị, v.v.
- Chuẩn bị các tài liệu kỹ thuật cho dây chuyền sản xuất linh kiện điện tử phù hợp với các tiêu chuẩn, quy trình làm việc và thông số kỹ thuật của công ty.
- Kiểm tra các bộ phận lắp ráp / đánh giá linh kiện và tiến hành quy trình phê duyệt
- Nâng cao chất lượng, Kiểm tra & hỗ trợ dây chuyền sản xuất của các nhà cung cấp
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chuyên Cơ khí .....
- Kinh nghiệm: ưu tiên có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên ở các vị trí kỹ sư trong nhà máy sản xuất điện tử
- Ngoại ngữ: Có thể sử dụng tiếng Anh cơ bản trong công việc
- Tin học: Có thể sử dụng các ứng dụng văn phòng và phần mềm thiết kế (CAD...)
- Tuổi từ 23-30.
Lưu ý : yêu cầu ứng viên nộp CV bằng tiếng Anh

Job Locations

Plot O-2, Que Vo Industrial Zone (expansion area), Nam Son commune, Bac Ninh city, Bac Ninh province

Hanwha Group is a ‘FORTUNE Global 500’company with 56 domestic affiliates and 228 global networks.

Hanwha Techwin is a World-Leading Optical Design, Manufacturing, and Image-Processing Technologies.
Since launching our first surveillance camera in 1991, Hanwha Techwin has focused on the video surveillance business for 25 years. We've built a full line-up of video surveillance (CCTV) products from cameras and storage devices to integrated control and intelligent video analysis software based on top-tier optical design, manufacturing, and image-processing technologies. Not content to rest on our laurels, we're continuing beyond our position as the leader in the Korean domestic market to expand into the global video surveillance market.

Hanwha Techwin is committed to becoming a world-leading total security solutions provider with solutions tailored to each customer, developing high-resolution equipment and utilizing intelligent technologies to thwart advances in crime and effectively respond to emerging technologies.
For more information, find us at http://www.hanwha-security.com/index.do

Read full company information
Plot O-2, Que Vo Industrial Zone (expansion area), Nam Son commune, Bac Ninh city, Bac Ninh province
1,000-4,999 staffs
Ms. Khuyên
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.