Medical Representative (ETC)

Thương lượng 558 lượt xem - Hết hạn trong 16 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Performance bonus
Healthcare insurance for you and your children
18 annual leaves

Mô Tả Công Việc

We are looking for 02 vacancies for Hanoi/ Central based (Hue & Quang Binh).

1. Approach the hospital doctors, clinic representatives and others to introduce company’s products
Tiếp cận các bác sĩ bệnh viện, đại diện bệnh viện và những người khác để giới thiệu sản phẩm của công ty.
2. Regularly visit doctors to remind them on our products.
Thường xuyên gặp bác sĩ để nhắc nhở họ về các sản phẩm của công ty
3. Collect the product information from market as well as doctor’s comments on products to report periodically or timely
Thu thập các thông tin từ thị trường cũng như ý kiến của bác sĩ về các sản phẩm để cập nhật báo cáo định kỳ và kịp thời cho quản lý khu vực.
4. Follow up the hospital tender to update on time about the news, progress and the result if any.
Theo dõi thầu của Bệnh viện gồm cập nhật về thời gian về những tin tức, và kết quả nếu có.
5. Collaborate with PM/SM/ASM, plan and implement promotional strategies and activities in line with the assigned product
Kết hợp với Giám đốc sản phẩm/Quản lý vùng và bổ sung các hoạt động liên quan đến sản phẩm
6. Be responsible for achieving agreed area sales target
Có trách nhiệm đạt doanh số đã đề ra
7. Be willing to do extra tasks which may be assigned from time to time by Supervisor/ Manager
Công việc được giao khác từ cấp trên nếu có yêu cầu
8. Support ASM in training new employees, vacant territories & other assigned tasks
Hỗ trợ ASM trong các mảng: huấn luyện nhân viên mới, các hoạt động ở địa bàn và các nhiệm vụ khác trong nhóm.
9. Support other MRs in team to complete SOPs, Reports and some activities in on field
Hỗ trợ các bạn trong nhóm hoàn thành các quy trình, các báo cáo và những hoạt động khác trên địa bàn
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• Bachelor’s degree in Medicine / Pharmacy or equivalent degree Pharmaceutical market
Cử nhân Y / Dược hoặc có bằng cấp tương đương về thị trường dược phẩm
• At least 1-2 year experience in medical representative, especially for Pharmaceutical MNC company
Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trình dược viên y tế, đặc biệt là cho các công ty đa quốc gia về duợc phẩm
• Excellent in negotiation and approaching market
Có kỹ năng đàm phán và tiếp cận thị trường
• Work under high pressure
Chịu được áp lực công việc cao
• Good at the computer as work required
Sử dụng tốt máy tính

Địa Điểm Làm Việc

Sai Dong B Industrial Zone, Long Bien District.
Hue & Quang Binh
Xem toàn bộ hồ sơ công ty

Connect. Healthcare. Asia - Making Healthcare More Accessible

Zuellig Pharma is a leading provider of logistics services for healthcare products in Asia Pacific. Zuellig Pharma has been successfully serving the Asia healthcare market since 1922; during this time our network has expanded to cover the needs of 13 countries and regions. We consistently strive to deliver relevant tailored solutions, coupled with critical market insights, to enable our healthcare partners to best connect with and realize the full market potential of the fast-growing dynamic Asian markets.

At Zuellig Pharma, you are offered a full attractive benefit package including:
- Training and development program
- Reward program
- Healthcare for employee and your children
- 13th month salary guarantee, bonus on TET, holidays,...
- 18 annual leave
- Team building and company trip

Xem toàn bộ thông tin công ty
TNR Tower, Level 4 & 5, 180 - 192 Nguyen Cong Tru, District 1, HCMC
TA Team
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)