Medical Representative - Pharmacy

Medical Representative - Pharmacy

Thương lượng 839 lượt xem - Hết hạn trong 16 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th month salary
for you and your children
18 annual leave days

Mô Tả Công Việc

1. Promote Company products/services to existing customers & obtain new business in line with Company Policy
Giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của Công ty tới các khách hàng hiện tại và phát triển cơ hội kinh doanh mới phù hợp với chính sách Công ty:

Acquire & maintain complete knowledge of the Company range of products & services (via Company training & self-training)
Nhân viên duy trì và hoàn thiện kiến thức về các sản phẩm & dịch vụ của Công ty (thông qua việc tham gia các khóa đào tạo của Công ty cũng như tự học hỏi)

Up-to-date and report to his/her superior the information market research regarding customers’ feedbacks, market development & potential, competition… which may affect the Company development & services
Cập nhật và báo cáo cho cấp quản lý những thông tin liên quan đến dịch vụ và phát triển của Công ty trên thị trường như phản hồi của khách hàng, sự phát triển và tiềm năng của thị trường, đối thủ cạnh tranh …

Strictly follow the scheduled Call Plan to assure the customers are frequently visited
Thực hiện chính xác lịch trình thăm viếng khách hàng để đảm bảo khách hàng được thăm viếng thường xuyên

Be committed to contribute and achieve total business target
Cam kết đóng góp nhằm đạt chỉ tiêu kinh doanh của bộ phận

Prepare working tools and materials before visiting customers, to optimize the time effectiveness for each call
Chuẩn bị công cụ làm việc và tài liệu trước khi thăm viếng khách hàng, tối đa hóa thời gian cho mỗi cuộc thăm viếng khách hàng để đạt hiệu quả cao

Look for new customers or new territory to extend business
Tìm kiếm khách hàng mới hoặc địa bàn mới nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh

2. Create, maintain and develop relationships with customers/ partners, internal departments:

Thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, đối tác và những phòng ban trong Công ty:

Maintain & develop good report with all related departments, Customers, Principals’ employees
Duy trì và tạo dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, Khách hàng, Nhân viên của đối tác.

3. Update customer database and inform to his/her superior and concerned department for rectification of data on this system as Company assigned

Cập nhật những dữ liệu của khách hàng, thông báo tới giám sát trực tiếp, đồng thời liên kết với phòng ban để chỉnh sữa dữ liệu trên hệ thống theo yêu cầu của công ty
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Must have/ Bắt buộc:

- Pharmacist colleague /Tốt nghiệp cao đẳng dược trở lên

- At least 1 year experience working as Business Consultant of Pharmacy / Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm nhân viên tư vấn kinh doanh nhà thuốc

It is an advantage if: / Sẽ có nhiều lợi thế nếu có:

- Communication and customer care skills / Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng

- Call plan setting (basic)/ Lên kế hoạch thăm viếng khách hàng cho địa bàn phụ trách

- Negotiation and presentation skills/ Kỹ năng thương lượng và giới thiệu sản phẩm

- Understand pharmaceutical market/ Hiểu rõ thị trường Dược phẩm

- Product knowledge/ Có kiến thức sản phẩm tốt

- Integrity/ Trung thực

- Hardworking and enthusiasm/ Làm việc chăm chỉ và nhiệt tình trong công việc

- Willing to learn/ Có tinh thần sẵn sàng học hỏi, cầu tiến

Địa Điểm Làm Việc

Đồng Nai & Bình Dương
Cần Thơ, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Đắk Lắk & Khánh Hòa
Xem toàn bộ hồ sơ công ty

Connect. Healthcare. Asia - Making Healthcare More Accessible

Zuellig Pharma is a leading provider of logistics services for healthcare products in Asia Pacific. Zuellig Pharma has been successfully serving the Asia healthcare market since 1922; during this time our network has expanded to cover the needs of 13 countries and regions. We consistently strive to deliver relevant tailored solutions, coupled with critical market insights, to enable our healthcare partners to best connect with and realize the full market potential of the fast-growing dynamic Asian markets.

At Zuellig Pharma, you are offered a full attractive benefit package including:
- Training and development program
- Reward program
- Healthcare for employee and your children
- 13th month salary guarantee, bonus on TET, holidays,...
- 18 annual leave days
- Team building and company trip

Xem toàn bộ thông tin công ty
TNR Tower, Level 4 & 5, 180 - 192 Nguyen Cong Tru, District 1, HCMC
1.000-4.999 nhân viên
TA Team
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)