MEP Engineer

Thương lượng 897 lượt xem - Hết hạn trong 22 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Thưởng bonus KPI
Bảo Hiểm cho bản thân và gia đình
Laptop cho mỗi nhân viên, Big Xu, Taxi card và các ưu đãi tại các cửa hàng cửa Central Retail

Mô Tả Công Việc

NHIỆM VỤ/ MISSION:
- Phụ trách các hệ thống Kỹ thuật (MEP) của những dự án cải tạo và thi công mới.
In charge of Technical Systems (MEP) of new renovation and construction projects.
- Kiểm tra các bản vẽ thiết kế phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật đảm bảo vận hành suôn sẻ.
Check the design drawings in accordance with the technical requirements to ensure smooth operation.
- Chỉnh sửa bản vẽ phản hồi khi có yêu cầu đến nhà thầu thi công hoặc nhà thầu thiết kế.
Edit feedback drawings when required to the construction contractor or design contractor
- Hiểu rõ các tiêu chuẩn thiết kế TCVN, hoặc cao hơn.
Understand TCVN design standards or higher
- Lưu trữ các bản vẽ của các dự án
Keeping the design drawings of projects

HOẠT ĐỘNG/ ACTIVITIES:
Chức năng: Xây mới /sửa chữa nâng cấp các hệ thống kỹ thuật
Function: Construct/repair of technical systems
- Phối hợp với các bộ phận liên quan của công ty để nắm rõ kế hoạch xây mới/nâng cấp sửa chữa cho từng dự án.
Coordinate with relevant departments of the company to understand the plan of new construction/repair for each project.
- Tham gia họp và học hỏi thêm các hệ thống khác nếu như chưa được biết đến từ các công việc trước đây mình đã từng làm.
Participate the meetings and study more about other systems if/or different technic with known from the previous works
- Kiểm tra các bản vẽ của các nhà thầu tư vấn thiết kế, đưa ra các ý kiến theo tiêu chuẩn TCVN hoạc cao hơn, trao đổi thêm với cấp trên trước khi phản hồi đến đơn vị thiết kế.
Check the drawings of Design consultant, make comments according to TCVN standards or higher, discuss with the superiors before responding to the design units.
- Cập nhật lại bản vẽ theo yêu cầu và phản hồi cho các nhà thầu khi có yêu cầu.
Update the drawings and reply to the contractors as request
- Phối hợp với các đồng nghiệp thiết kế kiến trúc, kết cấu để cập nhật bản không bị trùng lập các hệ thống thiết bị ảnh hưởng thi công.
Coordinate with architectural design department to update drawings without duplicating equipment system to avoid construction effects
- Trao đổi đàm phán với các nhà thầu liên quan đến thiết kế để có bộ bản vẽ cho việc xin phép, thi công hoặc chọn thầu.
Negotiate with contractors about the design to make the drawing set for the construction permission or contractor selection.
- Kiểm tra việc thi công có đúng thiết kế như bản vẽ được đề ra.
Check the contruction according to the drawing design as request
Chức năng khác:
Other function:
- Nơi làm tại văn phòng hoặc đi công tác.
Work at the office or on business
- Phối và làm việc chung với nhóm Thiết kế, nhóm Quản lý dự án của phòng dự án
Coordinate and work with Design team and PM team of Project department
- Hỗ trợ kiểm tra các hệ thống khác cho các Siêu thị và GO!
Support checking other systems for Hypermarkets and GO!
- Phối hợp với các đồng nghiệp trong bộ phận và các siêu thị để giải quyết các vấn đề liên quan đến các ban ngành trong và ngoài.
Coordinating with colleagues in the department and supermarkets to address issues related to internal and external departments.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý các cấp.
Other activities according to job requirements and assigned by superiors

Liên hệ Fanpage: https://www.facebook.com/GOPropertyCareers để biết thêm thông tin chi tiết"
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

NĂNG LỰC YÊU CẦU/ COMPETENCIES:
Kinh nghiệm & kiến thức chuyên môn:
Functional knowledge & experience:
- Quy trình làm việc liên quan/ Related technical procedures
- Quy định nội bộ/ Internal regulations
Kỹ năng chuyên môn:
Advanced skill:
- Hiểu rõ các hệ thống Cơ Điện của dự án cũ và mới/Knowledge about MEP systems of old and new projects
- Vận hành, Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa/ Operation, installation, maintenance, Renovation
Kỹ năng quản lý:
Managerial skill:
- Quản lý nhân viên kỹ thuật, nhà thầu/ Manage technical staffs, contractors
Kỹ năng khác:
Other skills:
- Giao tiếp/ Communication skills
- Huấn luyện/ Training skills

TRÌNH ĐỘ VÀ THÁI ĐỘ YÊU CẦU/ REQUIRED BACKGROUND & ATTITUDE:
Học vấn: Tốt nghiệp Đại học, Lạnh công nghiệp, Nhiệt lạnh
Education: University degree in Heat & Refrigeration Engineering
Thâm niên làm việc: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường thiết kế.
Experience: At least 5 years experience in related field
Ngoại ngữ : Biết ngoại ngữ là một lợi thế
Language: Know foreign languages is an advantage
Kỹ năng văn phòng: Biết Word, Excel, Powerpoint, AutoCad.
Office skills: Microsoft Word, Excel, Power Point, AutoCad
Thái độ: Độc lập, nghiêm khắc, sáng tạo, làm việc nhóm, có tinh thần trách nhiệm
Attitude: Independence, strictness, creativity, teamwork, sense of responsibility

Địa Điểm Làm Việc

163 Phan Đăng Lưu Phường 1, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Về Chúng Tôi

Central Retail Vietnam is looking for a professional Food and Beverage Manager to be responsible for managing all F&B operations and for delivering an excellent guest experience. The successful candidate will be able to forecast, plan and manage all F&B orders, staff and finance. The goal is to maximise sales and revenue through customer satisfaction and employee engagement.
Central Retail is a part of Central Group, one of the world’s largest retail groups, aiming to become the leading omnichannel retail platform in Vietnam's food and real estate sectors, covering hypermarkets and shopping centres in multiple cities and provinces nationwide.

Để tìm hiểu thêm: https://centralretail.com.vn/our-business/property/

Xem thêm Rút gọn

Phúc Lợi Công Ty

Team Activities

Every year, a variety of teambuilding activities are scheduled to offer employees to have fun, relax, and interact with their coworkers such as Christmas, Snack Time, Departmental bonding, New Year's Eve Party, Year's End Party

Bonus

Employee remuneration is always a top focus for Central Retail Viet Nam (CRV). As an official employee, you will be eligible for merit and bonus based on your performance, as well as a salary that is 100% in probationary period.

Healthcare Plan

We believe that your crowning achievement comes from your health and mentality at Central Retail. As a result, employees will receive an AON insurance package, as well as other benefits such as marriage, maternity, and holiday leave. In addition, we provide a webinar - Health Talk for employees to understand the concept of work-life balance, along with a health check-up once a year.

Training

The rapid pace of the 4.0 era inspires us to ensure that our workforce is always future-ready. Many training courses, such as customer focus, professional training, and soft skills, are available at Central Retail Viet Nam to fulfill the requirement for self-improvement.

Benefits

When you join the CRV group as a full-time employee, you get shopping privileges like a 5% discount at GO! Mall and promotions from CRV group brands.

Career Opportunities

CRV provides opportunity for everyone who works here to unlock their full potential. Employees can receive the best assistance and connections to their professions.

Hình Ảnh Văn Phòng

Địa Điểm Công Ty

null

Quy Mô Công Ty

5.000-9.999
nhân viên

Liên Hệ

HR Department

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)