MEP Engineer/ Kỹ Sư Cơ Điện Hiện Trường

Đăng nhập để xem mức lương 316 lượt xem - Hết hạn trong 5 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Salary: upto 20 - 22 M (depending on experience)
Fully paid social insurance by the company; Get 24/7 insurance coverage
Opportunity to travel domestically and abroad at least once a year

Mô Tả Công Việc

- Make electrical or mechanical drawings for the project as assigned by the Site Manager
- Making construction implementation plan, monitoring and reporting progress, construction quality of subcontractors, MEP construction team
- Control actual construction volume of subcontractors, MEP construction team
- Proposing material plans and implementing implementation;
- Control samples of construction drawing materials, shopdrawing, construction methods;
- Control the norms of construction materials;
- Coordinate with engineers in charge and other departments to handle arising technical problems, progress, coordinate activities on site, ensure smooth and smooth construction.
- Make construction work reports according to the Company's regulations;
- Communicating work with supervision consultants, investors and construction units and teams;
- Supervising the installation of electromechanical systems at the project site.
- Support Site Supervisor in daily work at the construction site, coordinate with Sub-Contractors, manage Workers.
- Perform other M&E/maintenance/additional work after the project is completed.
- Comply with design processes, professional standards/rules and Company Safety Regulations

*****************************
- Lập bản vẽ điện hoặc cơ khí cho dự án theo sự phân công của Giám đốc công trường
- Lập kế hoạch triển khai thi công, giám sát và báo cáo tiến độ, chất lượng thi công của Nhà thầu phụ, đội thi công MEP
- Kiểm soát khối lượng thi công thực tế của Nhà thầu phụ, Đội thi công MEP
- Lập đề xuất kế hoạch vật tư và triển khai thực hiện;
- Kiểm soát mẫu vật liệu bản vẽ thi công, shopdrawing, biện pháp thi công;
- Kiểm soát định mức vật tư thi công;
- Phối hợp với các KS phụ trách,bộ phận khác để xử lý các vấn đề phát sinh về mặt kỹ thuật,tiến độ, điều phối hoạt động trên công trường, đảm bảo thi công được thông suốt,nhịp nhàng
- Thực hiện báo cáo công việc thi công theo quy định của Công ty;
- Giao tiếp công việc với tư vấn giám sát, chủ đầu tư và các đơn vị,tổ đội thi công;
- Giám sát việc lắp đặt hệ thống cơ điện tại công trình Dự án.
- Hỗ trợ Giám sát công trường trong công việc hàng ngày tại công trường, phối hợp với Nhà thầu phụ, quản lý Công nhân.
- Thực hiện các công việc khác / công việc bảo trì / công việc bổ sung của Cơ điện sau khi dự án hoàn thành.
- Tuân thủ các quy trình thiết kế, tiêu chuẩn / quy tắc chuyên nghiệp và Quy định An toàn của Công ty
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

1) Knowledge & Competencies:
- Design system
- Make 2D/3D drawings as design/ shop drawings
- Site works: subcontractor Control
2) Experience & Attributes :
- 2 years – 4 years more of experience in designing and operation Electrical / Mechanical system for projects or/and in supervising the Electrical/Mechanical installation at sites.
- Understanding in Design and Installation Standards, Regulations is a plus
- Willing work both in Office and Site.
- Have experience in Japanese M&E Company is a plus
- Bachelor Degree : Prefer in Electricity (but should have basic background for MEP all)
- English level: writing & communication
- Prefer: Age: under 30 years old
- Good Teamwork spirit
- Dynamic, cheerful, amiable, responsible at work.

*** Work Palce: Hanoi and sites (Hai Duong, Hai Phong by company car)
*** Benefit
- Salary: 12 - 15M + over time (upto 20-22M)
- Working from Monday to Saturday, overtime is paid according to the law and the company's regulations
- Fully paid social insurance by the company
- Get 24/7 insurance coverage
- Periodic health check-up once a year
- Salary increase regime: when successfully completing the assigned tasks and not violating the company's discipline, the salary will be increased according to the salary regulations of the company.
- Professional, modern and friendly working environment.
- Opportunity to travel domestically and abroad at least once a year
- Many career advancement opportunities.

Địa Điểm Làm Việc

KCN Thăng Long I - Hà Nội

Công ty TNHH TOYO Quốc tế là một công ty con của Công ty TNHH Xây dựng TOYO (Nhật Bản), một thành viên của Tập đoàn TOYO, chúng tôi chuyên về các dự án được xây dựng theo tiêu chuẩn quản lý quốc tế. Các dự án của chúng tôi thường có các yêu cầu kỹ thuật đòi hỏi khắt khe, các chương trình đầy thách thức và yêu cầu kiểm soát chặt chẽ về chất lượng và an toàn

Xem toàn bộ thông tin công ty
15th floor, IDMC My Dinh Building, 15 Pham Hung Str., My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District, Ha Noi, Viet Nam
100-499 nhân viên
CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.