Merchandiser

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Thương lượng 1457 lượt xem - Hết hạn trong 10 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Bonus
Insurance
12 annual leave days

Mô Tả Công Việc

Roles & Responsibility:

- Daily communication and support with HK Head Quarter and Vietnam Supplier

- Follow up with Materials Status and Order Delivery

- Quality Inspection included Shipment Sample and Bulk Order

- Handle all related to shipment with different parties

Good career path development. Competitive & attractive salary based on candidates qualifications.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

REQUIREMENT

- Good standard of written and spoken English is required.
- Chinese speaking is highly preferable
- College graduation
- 
1-3 years merchandising experience in Garment Company
- 
Work independent, High responsible and commitment

Địa Điểm Làm Việc

Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Opportunity to work for one garment trim company with Vietnam production and it is Hong Kong basis background.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Hồ Chí Minh
25-99 nhân viên
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)