Merchandiser/administrator

Login to view salary 691 views - Expires in 2 days

What We Can Offer

1 week bonus on every year ends.

Job Description

- Follow up on samples/production output
- Monitor daily production backlog
- Ensure factory shipping goods on time.
- Containers/shipment tracking
- Manage payrolls of all employees
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- Able to communicate in English
- Able to make report on Excel/Words/PowerPoint.
- Willing to travel around by motorbike/bus/car

Job Locations

Ho Chi Minh City, Vietnam

A Leading buyer company in Vietnam.

Read full company information
.
500-999 staffs
Ms. Jenny
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam