Merchandiser - Garment

Login to view salary 658 views - Expires in 1 days

What We Can Offer

Lương tháng thứ 13

Job Description

- Handling CMPT orders from existing agents, buyers and sourcing new orders.
- Sourcing and working closely with sub-factories and suppliers.
- Following up the production, quality control (with QC team) and shipment till completed, to ensure no shipment delayed
- Costing and developing FOB orders.
- Leading the team members, monitor daily works and evaluating the team's work and performance.
- Reporting to the Director and perform other works as requested by the Director.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

Strong experience in garment merchandising.
Strong communication and leadership skills.
Strong problem solving skills

Job Locations

Đường 2.3 Gamuda, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

KD SPORTS COMPANY LIMITED is garment sourcing, screen printing and manufacturing company with its factories based in Nam Dinh, Thai Binh province and its Office is in Hanoi, Vietnam.

Read full company information
100-499 staffs
Ms. Su
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam