Merchandiser (Quản Lý Đơn Hàng)

Merchandiser (Quản Lý Đơn Hàng)

Login to view salary 891 views - Expires in 10 hours

What We Can Offer

Bonus 150% salary on holidays and New Year; Highest salary in field
Annual leave: 14 days/ year
Working hours: 7.5h /day

Job Description

* Work Location: Shilla Bags International – Duc Hoa, Long An
(Providing company bus from Ho Chi Minh to Long An about 45 minutes)
• Level: Staff
• Contract Term: Permanent
• Recruitment Reason: Expansion
• Expected joining date: ASAP
• Allowance(s): Medical / Social insurance
• Bonus and Incentives: 13th month bonus / Performance review once or twice per year
* JOB DUTIES
• Report to Sales Manager
• Assigned to Sales Department

* Main Tasks:
• Monitor product standards and implementing quality-control programs;
• Estimate costs and setting the quality standards;
• Be responsible for the selection and maintenance of equipment;
• Liaise among different departments to deploy the production effectively;
• Work with managers to implement the company's policies and goals;
• Oversee the production process, drawing up a production schedule;
• Make sure that products are produced on time & are of good quality;
• Monitor the production processes and adjusting schedules as needed;
• Aware of all risks and troubles in factory and have proper solutions;
Read full Job Descriptions

Job Requirements

* Must:
• Gender: Female
• Age: Any
• Language Skills: English Average
• Experienced in related Industry is prefer
* Other information:
• Degree: College
• Age: No limit
• Priority for candidates with experience in backpacks and handbags in Duc Hoa, Long An.

Job Locations

Ho Chi Minh City, Vietnam
Long An, Vietnam

Công ty Shillabags International, 100% vốn nước ngoài, với hơn 3000 lao động, chuyên may ba-lô, túi xách, túi hành lý, ... xuất khẩu trên toàn thế giới. Môi trường làm chuyên nghiệp, thân thiện. Nhiều cơ hội đào tạo, thăng tiến nghề nghiệp và các chương trình phúc lợi theo Luật và chính sách công ty.

Do nhu cầu phát triển, chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên thích hợp cho các vị trí.

Read full company information
Ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
1,000-4,999 staffs
HR Dept.
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.