MIS SAP Internship (Allowance Included)

Thương lượng 1703 lượt xem - Hết hạn trong 22 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Annual Bonus
Premium Health Care Insurance
14 days full paid leave per year

Mô Tả Công Việc

• Assist business users in gathering requirements and preparing business workflow
• Work closely with different teams (business users and engineering team) to provide internal consulting and process testing assistance.
• Carry out Integration Test, assist business users to perform User Acceptance Test and prepare training documentation to business users
• Coordinate to support internal training to end users
• Prepare internal presentation and meeting minutes and relevant materials whenever necessary
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• Has ERP/SAP (S/4-HANA) education background
• Good English communication and good teamwork
• Business Knowledge and process design skillsets are advantage (be willing to learn new knowledge)

Địa Điểm Làm Việc

11th -12th Floor, Viettel Tower (Block B), 285 Cach Mang Thang 8 Street, Ward 12, District 10
Xem toàn bộ hồ sơ công ty

With over 90 years of experience in providing reliable, high-quality products to both corporate clients and general consumers all over the world, Mitsubishi Electric Corporation is a recognized world leader in the manufacture, marketing and sales of electrical and electronic equipment used in information processing and communications, space development and satellite communications, consumer electronics, industrial technology, energy, transportation and building equipment.
Website: www.mitsubishi-electric.vn

Xem toàn bộ thông tin công ty
11th -12th Floor, Viettel Tower B, 285 Cach Mang Thang 8 Street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City, Viet Nam
100-499 nhân viên
HR Team
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)