MT Planning Manager - Vincommerce Project

MT Planning Manager - Vincommerce Project

Login to view salary 482 views - Expires in 2 days

What We Can Offer

Attractive Bonus; 13th month salary
AON, Annual Health Check
Laptop

Job Description

- Quản lý kết quả của account thông qua việc kiểm sóat kết quả thị phần của các ngành hàng chiến lược và kết quả lợi nhuận từ khách hàng
- Chịu trách nhiệm cao nhất cho việc chuẩn bị forecast , họat động khuyến mãi và đánh giá chương trình.
- Xây dưng chương trình Spaceman và sơ đồ trưng bày chuẩn được áp dụng tại store
- Xây dưng chiến lược khách hàng và chiến lược ngành hàng bằng cách sử dụng thông tin thị trường hiệu quả và hồ sơ khách hàng nhằm phát triển các chương trình khuyến mãi / họat náo tại các store.
- Đóng vai trò chính trong việc kết hợp với các phòng ban liên quan để phát triển Customer Business Plan và cùng KAM làm Join Business Plan với khách hàng
- Quản lý ngân sách khuyến mãi của từng ngành hàng
- Thiết kế các hoạt động tại POP theo định hướng trong JBP nhằm mục đích đạt chỉ tiêu bán hàng và lợi nhuận
- Triển khai kế họach thực hiện các chương trình tại store và tổng hợp báo cáo
- Làm việc cùng nhóm quản lý khách hàng (KAM) đảm bảo việc thực thi hoàn hảo các chưong trình khuyến mãi theo định hướng trong CBP (bao gồm việc thương lượng cùng khách hàng) và kiểm soát theo dõi họat động khuyến mãi
- Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến doanh số ngành hàng bao gồm các yếu tố thời vụ, sức mua thị trường thông qua việc phân tích các dữ liệu thị trường và thông tin kịp thới đến với nhóm quản lý khách hàng và bán hàng
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- Tốt nghiệp Đại học trở lên
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở cấp quản lý kênh MT, ngành FMCG trong các công ty MNC
- Có kiến thức về khách hàng bao gồm Account và Shopper, sáng tạo, phân tích và đánh giá ,bán hàng, khả năng quản lý công việc, huấn luyện và phát triển nhân viên
- Chủ động trong phân tích và giải quyết vấn đề; kỹ năng triển khai công việc
- Kỹ năng giao tiếp tốt và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng và các phòng ban nội bộ
- Trung thực, cẩn thận, nhanh nhạy, linh hoạt, có tinh thần trách nhiệm, khả năng chịu áp lực công việc cao và deadline
- Ưu tiên các ứng viên trẻ, năng động, sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác xa dài ngày và có mong muốn làm việc, gắn bó lâu dài với công ty

Job Locations

12th Floor, MPlaza, 39 Le Duan Street, District 1
View full Company Profile

Masan Consumer Corporation is one of the largest local FMCG companies in Vietnam. We manufacture and distribute a wide range of food and beverage products (soya sauce, fish sauce, chili sauce, instant noodles, instant coffee, instant cereals and bottled beverages). We commenced operations in 2000 and have subsequently grown our product portfolio, domestic sales and distribution channels to establish a leading position in Vietnam’s branded consumer food and beverage product market. Masan Consumer Corporation has build many consumer brands that have been most recognized and trusted by Vietnamese consumer (such as Chin-Su, Nam Ngu, Tam Thai Tu, Omachi, Kokomi, Vinacafé, Wake Up, and Vinh Hao). It is our privilege to always put Vietnamese first (consumers, people) as well as to earn strong reputation for quality and local taste.

Read full company information
12th Floor, Mplaza, 39 Le Duan Street, District 1, HCMC
1,000-4,999 staffs
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.