Khám phá mức lương thị trường dựa trên hơn 300.000 công việc và 3 triệu hồ sơ ứng viên của VietnamWorks

Mức lương trung bình của các công việc phổ biến

Nhập chức danh để xem mức lương trung bình

Các việc làm lương cao

Mức lương của các vị trí tương tự