Multimedia & Communication Lecturer (Foreigner) - Parttime, Fulltime

Multimedia & Communication Lecturer (Foreigner) - Parttime, Fulltime

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
$1000 - $3000 163 lượt xem - Hết hạn trong 11 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Thưởng hiệu quả
FPT Care
Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ

Mô Tả Công Việc

- Participate in lectures on Multimedia & Communication at Swinburne Vietnam
- Research through practical projects or scientific publications
- Organize and guide students to participate in research projects, implementations, community activities, and programs/competitions in Vietnam and around the world.
- Participate in seminars, interview student’s scholarships
- Participate in Swinburne's planned professional development training
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Holding a Master’s Degree in Journalism/Cinema/Fine Arts/Audio/Advertising/Multimedia/Communication etc
- Excellent communication skills in English (listening, speaking, reading and writing)
- Candidates who graduated from an English-speaking country or have a strong relevant academic research profile and/or industrial experience will be preferred
- Working experience (in domestic and foreign enterprises) or scientific/commercial research works.
- Honesty and good pedagogy
- Dedicate to students and education

Địa Điểm Làm Việc

Swinburne Việt Nam - Cơ sở TP.HCM, A35 Bạch Đằng, Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Swinburne Vietnam is the international alliance between Swinburne University of Technology (SUT) and FPT University. The delivery of the SUT courses in Vietnam is in compliance with all quality assurance requirement SUT-Ranked Top 321 of the world best universities (QS2021)

At Swinburne Vietnam, we would like to acquire an excellent faculty who is in compliance with quality requirements of SUT to deliver the course. By doing that, we hope that we can offer a great opportunity of international education for the young generation in Vietnam

Xem toàn bộ thông tin công ty
A35 Bach Dang Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
25-99 nhân viên
Lê Cảnh Nam
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)