National Sales Director (FMCG/ OTC Pharmaceutical)

National Sales Director (FMCG/ OTC Pharmaceutical)

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Đăng nhập để xem mức lương 175 lượt xem - Hết hạn trong 6 giờ

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Discuss in the interview

Mô Tả Công Việc

• Develop, gain approval and ensure implementation of Sales strategy and plans to materialize the overall Business growth in line with Strategic Business plan and Budget.
• Provide the Sales Leadership in all aspects of the company.
• Develop annual plans and Sales forecasts for departments in line with Business Strategy and Business plans and ensure implementation to meet the agreed objectives.
• Ensure development and succession of employees in sales team and keep the sales organization future ready.
• Supervises Managers who plan, organize, and direct Operation, Administrative and Sales activities to
meet or exceed established company goals in a cost-effective manner.
• Coordinates and ensure sales operation to achieve target and follow up all customer request.
• Provides leadership, communication, and coaching to employees; cultivates a motivated employee environment of trust, teamwork, accountability, self-confidence, and job ownership.
• Develops, implements, and monitors company budget; oversees the management of expenses within
approved budget constraints.
• Develop and review department KPI to achieve company budget and P&L
• Conduct monthly review meeting to keep up to date on overall activities of the team, identifying
problem areas and taking corrective actions.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• More than 15 years of experience in Consumer Goods or OTC Pharma at similar levels to National Sales Director
• Distribution management, commercial management, channel development experiences are must
• Strong leadership, used to lead big sales team

Địa Điểm Làm Việc

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
HCMC
1.000-4.999 nhân viên
Mr. Dũng
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.