.NET Developer (800$ - 2000$)

.NET Developer (800$ - 2000$)

Đăng nhập để xem mức lương 2899 lượt xem - Hết hạn trong 6 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Salary 800$ - 2000$
Will pay 50 - 100% of education courses related to the job and/or personal
Competitive compensation package including Medical, Dental, Vision

Mô Tả Công Việc

The Developer work side by side with business partners to ensure expected quality software is build to serve our company’s needs.

They will be responsible for understanding the business requirements, build/enhance application components to support the requirement, enabling testing organization to certify the application, support technology infrastructure team in production deployment and transitioning to support team.

The Developer is expected to learn the business and technical components of an application and Work with their peers to follow enterprise software development methodologies.

Responsibility
• Provides patches and upgrades to existing systems.

• Designs web based, mobile technology, cloud, and security interface to meet the specific needs of users.

• Prepares operating instructions, compiles documentation of program development,

• Analyzes system capabilities to resolve questions of program intent, output requirements, input data acquisition, programming techniques, and controls.

• May build add-on modules using application program language. May have vendor management responsibility.

• Designs web based, cloud, and security interface to meet the specific needs of users.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• BS or equivalent + 3 yrs experience

• Experience with designing, developing, and maintaining web applications

• Experience with C#, SQL Server, ASP.NET, ADO.NET, Webforms, and MVC

• Experience with programming on both the client and the server, ie HTML, CSS, Javascript, JQuery, etc.

• Experience with Testing Frameworks

• Experience with all facets of software development from design, coding to deployment

• Ability to work effectively in global team distributed across geographic locations

BENEFITS
• Competitive compensation package including Medical, Dental, Vision

• Hourly rate will commensurate with experience

• An energetic, friendly, casual work environment.

• Will pay 50 - 100% of education courses related to the job and/or personal

• Sick days / paid vacation

• Career growth opportunities with management potential

Salary:
800$ - 2000$
Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc

- Company name: Level 3 Distribution
- Trụ sở chính: California, USA
- Sơ lược về công ty:
+ Level 3 Distribution là một công ty về Thương Mại Điện Tử lớn tại Mỹ. Chúng tôi đang xây dựng một hế thống Quản lý sản phẩm, Quản lý Đơn Hàng, Website bán hàng môt cách tự động, nhanh, hiệu quả, đáp ứng một số lượng lớn số người truy cập đồng thời (concurrent users). Ngoài ra chúng tôi cũng xây dựng hệ thống cho phép sản phẩm được đưa lên các hệ thống chợ điện tử (Marketplace) lớn như Amazon, eBay, etc. một cách tự động, hiệu quả.
+ Để đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh, hiệu quả, chúng tôi đang tiến hành mở một công ty con bên phía Việt Nam (trụ sở tại Hà Nội, dự kiến xong trong tháng 9) với quy mô khoảng 30 người. Chúng tôi cần tuyển những ứng viên nhiệt huyết, có năng lực, kiến thức tốt, sẵn sàng trải nghiệm, thể hiện và chứng minh năng lực bản thân.
- Quyền lợi của ứng viên:
+ Mức lương hấp dẫn (800$ - 2000$)
+ Lương tháng 13, Được hưởng mức bonus Quý theo công ty mẹ
+ Môi trường trẻ, năng động, thân thiện
+ Cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt, hỗ trợ 50%-100% chi phí các khóa học, chứng chỉ liên quan tới công việc
+ Có nhiều cơ hội sang Mỹ làm việc

Xem toàn bộ thông tin công ty Xem công việc từ công ty
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aliquid at atque facere illo numquam optio quidem sequi? Aut doloribus ducimus exercitationem explicabo hic ipsam laudantium possimus, quis repellat sapiente voluptas.