Network Engineer

Login to view salary 335 views - Expires in 16 hours

What We Can Offer

Attractive salary & Annual 13th month salary
Opportunities to work on latest technology projects
Opportunities to travel & Dynamic working environment

Job Description

• Experience with IP networking (VLAN, TCP, UDP, routing, Iptables, LAN/WAN, VPN), security
• Detailed knowledge on Windows, Linux, Script, Programming languages
• Hands on experience on Hardware (Server, Storage, Network, and Camera - VMS...) ,OS and middleware.
• Responsible for effective provisioning, operation, installation/configuration and engineering/maintenance of systems hardware/software/related infrastructure
Read full Job Descriptions

Job Requirements

• Ability to Communicate in English (speaking, presentation and technical training, writing and communication at work)
• Graduate degree in Computer science, Engineering or Equivalent
• Minimum 5 years experience
• Experience with Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure and/or Google Cloud Platform is a plus

Job Locations

2a Đường Số 8, p. Dĩ An, Dĩ An, Binh Duong, Vietnam

Công ty Pungkook Sài Gòn II thuộc tập đoàn Pungkook Viet Nam, 100% vốn nước ngoài với hơn 15.000 công nhân viên. Chuyên sản xuất balô, túi xách, túi hành lý, các sản phẩm da,... xuất khẩu đi thị trường quốc tế.

Website: http://www.pungkook.com/

Read full company information
2A, Đường số 8, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương
10,000-19,999 staffs
HR Department
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.