New Production Introduction Engineer (~$1000, English Fluency - No Experience Requirement) Urgent job

New Production Introduction Engineer (~$1000, English Fluency - No Experience Requirement)Urgent job

Thương lượng 1899 lượt xem - Hết hạn trong 21 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Lương Tháng 13, Thưởng KPI
Xe đưa đón từ nhiều điểm
Làm việc từ thứ 2 ~ Thứ 6 và Nhiều quyền lợi khác

Mô Tả Công Việc

*** RnD Task
- Make plan to creat sample /improvement strategy in developnet state
- Review Design of material and judgment impact to process
- Summarize and preparation of all requirement for plan for making sample
- Tracking all changing items for each stage and analysis effection to sample quality.
- Do FACA for development stage , co-work with process engineer to improve sample quality through optimize internal process
- Monitor quality of material & feedback vendor to improve quality in development stage
- Tolerance & specification analysis to ensure yield output through dissussing with vendor and customer.
- Obtain initial production yield of new products
- Full fill customer requirement

*** FACA TEST
- Prepare tool / jig and test machine for build and ensure meet deadline
- Review Design of socket and judgment impact analysis,
- Establishment standard of working process in develop state and trainning operator
- Maintenance and fix MC trouble to make sure runing as plan
- Verification of new process capability
- Improve UPH & efficency of machine
- Troubleshooting machine abnormal to analysis effect of machine to product
- Full fill customer requirement

*** PROCESS
- Control Yield and FACA
- Improve UPH and process
- Maintenance and fix M/C trouble
- Set up, programing M/C
- Troubleshooting M/C
- Modify MC, Jigs and Tools
- Spare parts control.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

REQUIREMENT:
- Having a good skill of Microsoft Office (Excel).
- No experience requirement
- Analytical, problem-solving and critical-thinking skills
- English fluency
- Graduated from University or above with related major

* Working Time: Monday ~ Friday
* Overtime Claim: 150% Weekdays, 200% Weekends
* Shultle Bus from Hai Duong City or Hai Phong
* Having 3 meals/day if OT
* 13th Salary + Good Insurance Packages
* Probation Time: 100%
* Opportunity to be train oversea

Địa Điểm Làm Việc

Hai Phong, Vietnam
Thái Bình, Việt Nam
Hải Dương, Việt Nam
Xem toàn bộ hồ sơ công ty

Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng có địa chỉ tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam là Công ty số 1 toàn cầu trong 6 năm liên tiếp về sản xuất Camera Module cho các khách hàng hàng đầu thế giới. Nhà máy LG Innotek tại Hải Phòng với vốn đầu tư ban đầu là 550 triệu USD đi vào sản xuất cuối năm 2017. Công ty sẽ mở rộng đầu tư giai đoạn tiếp theo và tương lai sẽ là một trong những nhà máy có số vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Hải Phòng.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Lô I, 4, Khu công nghiệp Tràng Duệ, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương, TP Hải Phòng, Việt Nam
1.000-4.999 nhân viên
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)