Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
0913532262

0913532262

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Cấp quản lý điều hành

0913532262

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

private health insurance for employees and legal dependants
24 annual leave/ year
competitive salary package