Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
AIDEAVN

AIDEAVN

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    IT - Phần mềm

AIDEAVN

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Lương tháng 13, thưởng theo dự án, thưởng incentive hàng tháng từ 10-20% lương cơ bản