Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
AMBERIANS

AMBERIANS

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    IT - Phần mềm

AMBERIANS

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Bonus: Year End bonus up to 100% salary, depends on your work performance
Annual leave: besides 30+ public holidays, you will have 14 annual leave,4 sick-leave,2 urgent leave
Work from home or anywhere in the world if you so choose