Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
APEIRON BIOENERGY (VIETNAM) CO.,LTD

APEIRON BIOENERGY (VIETNAM) CO.,LTD

6 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Kế toán

APEIRON BIOENERGY (VIETNAM) CO.,LTD

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Tiền tăng ca 10% lương
Phụ cấp cơm trưa