Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
APOLLO CARGO AVIATION

APOLLO CARGO AVIATION

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    2nd floor, LTA Business Center 15 Dong Da Str, Ward 2, Tan Binh Dist, HCMC
  • Quy mô

    Ít hơn 10 nhân viên

  • Ngành nghề

    Vận chuyển/Giao nhận

NEWLY ESTABLISHED COMPANY HAS GOOD EXPERIENCE IN THE ENVIRONMENT

APOLLO CARGO AVIATION

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Commission, Social Insurance