Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
APX Global Management Limited

APX Global Management Limited

15 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    Danang
  • Quy mô

    1.000-4.999 nhân viên

  • Ngành nghề

    Sản Xuất

Well-known garment manufacturer

APX Global Management Limited

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

13th month bonus
12 - 14 paid leave per year
Product knowledge training