Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Ascott

Ascott

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Xây dựng

Ascott

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

13th month salary, Tet Bonus, Business bonus
Health & Dental Insurrance, Health Checking