Astronet Media

Astronet Media

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Quy mô

    25-99 nhân viên

  • Lĩnh vực

    Truyền thông/Báo chí/Quảng cáo

Astronet is a media company owning a porfolio of news websites specializing in business and health Our main market are in US, Germany and France Website: astronetmedia.com

Astronet Media

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

13th Payment
14 full paid leave
Team building trip annually