Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
AUSTRALIA PATHWAY CONSULTING APC

AUSTRALIA PATHWAY CONSULTING APC

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    04 Nguyen Dinh Chieu, District 1, HCMC
  • Quy mô

    10-24 nhân viên

  • Ngành nghề

    Tư vấn, Giáo dục/Đào tạo, Bán hàng

We are a professional Migration and Educational Services based in Melbourne CBD and Ho Chi Minh city. Please refer to our company website: www.apcaustralia.net.au for more details. As part of our expansion and growth plan, we are looking for a highly motivated and friendly Admin Officer to be part of our professional and high performing team. Preferred start date asap.

AUSTRALIA PATHWAY CONSULTING APC

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Lương tháng 13, 14, 15, có cơ hội được training tại Úc, thưởng theo năng lực
Nghỉ phép có lương theo quy định
Laptop cho nhân viên