Australia Pathway Consulting (Apc Viet Nam)

Australia Pathway Consulting (Apc Viet Nam)

15 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    77 Dien Bien Phu st, Da Kao, District 1, HCMC
  • Quy mô

    10-24 nhân viên

  • Lĩnh vực

    Giáo dục/Đào Tạo

We are a professional Migration and Educational Services company and have offices in Adelaide, Melbourne (Australia) and Hochiminh city. Please refer to our company website: www.apcaustralia.net.au for more details. As part of our expansion and growth plan, we are looking for highly motivated Visa and Customer Service Officers to be part of our professional and high performing team in Hochiminh city, Vietnam.

Australia Pathway Consulting (Apc Viet Nam)

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Lương và thưởng tương đương 16 tháng lương, thưởng theo năng lực
Bảo hiểm sức khỏe của công ty
Cơ hội được đào tạo tại Úc