Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Ban Quản Lý Dự Án Điện Lực Dầu Khí Long Phú 1

Ban Quản Lý Dự Án Điện Lực Dầu Khí Long Phú 1

3 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    Ấp Thạnh Đức, xã Long Đức,huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.
  • Quy mô

    25-99 nhân viên

  • Ngành nghề

    Dầu khí

Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú 1 (Ban QLDA) được thành lập theo Quyết định số 342/QĐ-DKVN ngày 11/02/2009. Ban QLDA là đơn vị trực thuộc thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đại diện cho chủ đầu tư - Tập đoàn DKVN tổ chức triển khai thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1, Dự án Cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Long Phú – Giai đoạn 1; Dự án Sân phân phối 500/220kV Trung tâm Điện lực Long Phú,. Đây là các dự án thành phần của Trung tâm Điện lực Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Việc xây dựng Trung tâm Điện lực Long Phú sẽ đem lại những lợi ích to lớn về kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Ban Quản Lý Dự Án Điện Lực Dầu Khí Long Phú 1

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Lương thưởng hấp dẫn
Được đóng BHXH, BHYT và được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội
Môi trường làm việc thân thiện