Bel Ga JSC

Bel Ga JSC

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Sản xuất

Bel Ga was established in 2013 in Vietnam and in 2017 in Myanmar, specialized in producing Day Old Chickens and Day Old Layers for Vietnamese, Burmese and Cambodian farmers. These chicks originate from breeding companies Aviagen and Hendrix Genetics. Bel Gà được thành lập tại Việt Nam năm 2013 và Myanmar năm 2017, là công ty chuyên cung cấp Gà con giống hướng thịt và hướng trứng, có nguồn gốc từ các Tập đoàn con giống Aviagen và Hendrix Genetics cho các nhà chăn nuôi Việt Nam, Miến Điện và Cam-pu-chia. Bel Ga is strongly supported by two family-owned European companies being Belgabroed and De Heus, which are highly experienced in the poultry genetics sector. Bel Gà được hỗ trợ mạnh mẽ bởi hai Công ty Châu Âu thuộc sở hữu gia đình với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di truyền gia cầm là Belgabroed và De Heus. Belgabroed is Belgium market leader in producing premium day old chicks, day old layers and hatching eggs. They are one of the key players in Western Europe with more than 80 years of experience. Belgabroed là Công ty dẫn đầu trong thị trường sản xuất gà con hướng thịt, gà con hướng trứng một ngày tuổi và trứng ấp chất lượng cao, De Heus is a member of the Royal De Heus Group, a multinational organization which specializes in animal feed production having more than 3.000 employees worldwide and is active in more than 50 countries. De Heus là một thành viên của Tập đoàn Hoàng gia De Heus, một tổ chức đa quốc gia chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi có hơn 3.000 nhân viên trên toàn thế giới và hoạt động tại hơn 50 quốc gia. Bel Ga JSC is looking for an active, mature and talented Junior Legal Officer to join the Legal team. Bel Gà JSC đang tìm kiếm một Chuyên viên pháp lý cho Bộ phận pháp lý của công ty.

Bel Ga JSC

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Lãnh đạo xuất sắc và chiến lược, đồng nghiệp thân thiện và chu đáo
Hoạt động Team Building

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại Bel Ga JSC