Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Blue Sky Education Global

Blue Sky Education Global

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    80 Robinson Road, Singapore
  • Quy mô

    Ít hơn 10 nhân viên

  • Ngành nghề

    Marketing, Internet/Online Media, Hàng tiêu dùng

BlueSky Education is a global education group with operations in Singapore, Australia and the UK. We deliver communicative English language courses that focus on leadership and public speaking skills among other bespoke programmes in the UK, Singapore and Australia.

Blue Sky Education Global

Video

Phúc lợi

annual bonus
within Vietnam and internationally