Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
C & T Label Company Ltd

C & T Label Company Ltd

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Sản phẩm công nghiệp

C & T Label Company Ltd

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Bonus
Insurance
12 annual leave days