Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Casa Seguro Capital

Casa Seguro Capital

3 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    54-56 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1
  • Quy mô

    10-24 nhân viên

  • Ngành nghề

    Dịch vụ khách hàng

Công ty Casa Seguro là đại diện độc quyền phân phối các sản phẩm của tập đoàn Mercan đến các tổ chức định chế tài chính tại Việt Nam.

Casa Seguro Capital

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thưởng KPI
Cung cấp laptop cho mỗi nhân viên
Cung cấp điện thoại làm việc cho mỗi nhân viên