CFVG – France Vietnamese Centre For Management Education

CFVG – France Vietnamese Centre For Management Education

13 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

 • Địa chỉ

  Ho Chi Minh Campus: 91, Ba thang Hai, D.10, Hanoi Campus: Building 5 – Tran Dai Nghia St. / 207 Giai Phong Road
 • Quy mô

  25-99 nhân viên

 • Lĩnh vực

  Giáo dục/Đào Tạo

 • Liên hệ

  HR Department

CFVG – France Vietnamese Centre For Management Education Ho Chi Minh Campus: 91, Ba thang Hai, D.10, Hanoi Campus: Building 5 – Tran Dai Nghia St. / 207 Giai Phong Road A French-Vietnamese cooperation project in management education since 1992 singed by the French Ministry of Foreign Affair (France) and Ministry of Education and Training (Vietnam). Operated by CCI idle Paris, with the largest network of business schools and huge teaching resources in Europe. Located Vietnamese partners are National Economics University and Hochiminh City University of Economics, which are the 02 best national universities in Economics and Management of Vietnam. CFVG’s programs: • Master of Business Administration (EPAS accredited) • Master in Economics of Banking and Finance (EPAS accredited) • Master in Marketing Sales and Services • Master in Supply Chain Management • Ph.D

CFVG – France Vietnamese Centre For Management Education

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Company's Policy