Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Chi Nhánh Công Ty Bảo Hiểm Bảo Lãnh Seoul Tại Hà Nội

Chi Nhánh Công Ty Bảo Hiểm Bảo Lãnh Seoul Tại Hà Nội

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    P901 Tầng 9 Tòa Đông, Lotte center 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
  • Ngành nghề

    Bảo hiểm

Chi nhánh Công ty Bảo hiểm Bảo lãnh Seoul tại Hà Nội là đơn vị trực thuộc của Công ty Bảo hiểm Bảo lãnh Seoul của Hàn Quốc - Công ty hàng đầu, lớn nhất và duy nhất tại Hàn Quốc, và là công ty có mức phí bảo hiểm bảo lãnh đứng thứ 3 thế giới - hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm bảo lãnh. Chi nhánh Công ty Bảo hiểm bảo lãnh Seoul chịu sự quản lý và giám sát của Bộ tài chính cung cấp các dịch vụ Bảo hiểm bảo lãnh như Bảo hiểm bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tiền tạm ứngc,Bảo lãnh bảo hành và Bảo hiểm bảo lãnh vay cá nhân.

Chi Nhánh Công Ty Bảo Hiểm Bảo Lãnh Seoul Tại Hà Nội

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thưởng ngày lễ tết, thưởng thành quả, đi du lịch và nhiều quyền lợi phúc lợi khác
Bảo hiểm sức khỏe và toàn bộ quyền lợi theo luật lao động
Cơ hội phát triển nghề nghiệp