Chi nhánh Công ty Cổ phần Y Tế Quang Minh tại Tây Nguyên

Chi nhánh Công ty Cổ phần Y Tế Quang Minh tại Tây Nguyên

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Thiết bị y tế

Chi nhánh Công ty Cổ phần Y Tế Quang Minh tại Tây Nguyên

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thưởng Doanh số cuối năm
Theo quy định Luật Lao Động
1 năm đi du lich 1 lần