Chi Nhánh Khí Hải Phòng - Tổng Công Ty Khí Việt Nam - Công Ty Cổ Phần

Chi Nhánh Khí Hải Phòng - Tổng Công Ty Khí Việt Nam - Công Ty Cổ Phần

22 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Sản xuất

.

Chi Nhánh Khí Hải Phòng - Tổng Công Ty Khí Việt Nam - Công Ty Cổ Phần

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thu nhập không dưới 300tr/năm
Bảo hiểm PVI Care; Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm Hưu trí
Khám sức khỏe, team building, hoạt động đoàn thể....