Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Chie Se Co.,Ltd

Chie Se Co.,Ltd

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    19th Floor, ICON4 Tower, 243A De La Thanh Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Ha Noi, Viet Nam
  • Ngành nghề

    IT - Phần mềm, IT-Phần cứng/Mạng

★ Company culture: Japanese company environment encourages creative ideas, open-minded communication, knowledge sharing with multi-dimensional thinking, planned and thoughtful work,... - An environment to develop your skills and career. ★ Văn hóa công ty: Môi trường công ty Nhật khuyến khích các ý tưởng sáng tạo, trao đổi cởi mở, chia sẻ kiến thức với tư duy đa chiều, làm việc có kế hoạch và chu toàn,... - 1 môi trường có thể trau dồi các phẩm chất để bước lên các nấc thang sự nghiệp mới.

Chie Se Co.,Ltd
Chie Se Co.,Ltd
Chie Se Co.,Ltd
Chie Se Co.,Ltd
Chie Se Co.,Ltd
Chie Se Co.,Ltd

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thưởng tháng lương 13, Xét thưởng thành tích 1 năm 2 lần tùy tình hình kinh doanh của công ty
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật định
Du lịch công ty 1 năm 1 lần