Chuo Senko Vietnam

Chuo Senko Vietnam

7 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    81-85 Ham Nghi Street, Continental Tower, District 1, HCMC.
  • Quy mô

    25-99 nhân viên

  • Lĩnh vực

    Truyền thông/Báo chí/Quảng cáo

Chuo Senko Vietnam

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Competitive salary
Premium Healthcare for employee
Annual leave , Insurance and Policy following Labor Law ̣̣̣̣