Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công Ty Bán Lẻ Homeshopping

Công Ty Bán Lẻ Homeshopping

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Quy mô

    100-499 nhân viên

  • Liên hệ

    Ms. Huỳnh Thị Tuyết Tâm

District 1,HCMC

Công Ty Bán Lẻ Homeshopping
Công Ty Bán Lẻ Homeshopping
Công Ty Bán Lẻ Homeshopping
Công Ty Bán Lẻ Homeshopping
Công Ty Bán Lẻ Homeshopping
Công Ty Bán Lẻ Homeshopping
Công Ty Bán Lẻ Homeshopping

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Probationary period: 2 months with full salary
Health and social insurance according to Vietnamese Law
Working time: Monday – Friday