Công ty Cathay Life Việt Nam - VP Bắc Ninh

Công ty Cathay Life Việt Nam - VP Bắc Ninh

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Bảo hiểm

Công ty Cathay Life Việt Nam - VP Bắc Ninh

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

- Thu nhập 18tr trở lên theo năng lực ứng viên
- Được hưởng lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ xứng đáng.
- Các chế độ, chính sách theo quy định của Công ty và pháp luật.