Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
CÔNG TY CỔ PHẦN ABAHA TOÀN CẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN ABAHA TOÀN CẦU

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    IT - Phần mềm

CÔNG TY CỔ PHẦN ABAHA TOÀN CẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN ABAHA TOÀN CẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN ABAHA TOÀN CẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN ABAHA TOÀN CẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN ABAHA TOÀN CẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN ABAHA TOÀN CẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN ABAHA TOÀN CẦU

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Lương cơ bản đến 12 triệu + Doanh thu đạt KPI + Doanh thu vượt KPI + Thưởng
Được đóng BHXH, BHYT,BHTN và được hưởng các chính sách theo Luật Lao động của Việt Nam
Du lịch hàng năm, thưởng các ngày Lễ, Tết, thưởng lương tháng 13, thưởng KPI