Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
CÔNG TY CỔ PHẦN AMYA HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN AMYA HOLDINGS

4 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Khác

CÔNG TY CỔ PHẦN AMYA HOLDINGS

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Mức lương thưởng cạnh tranh, xứng đáng theo năng lực ứng viên
Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của Công ty
Được Công ty lo ăn uống, nhà ở cho nhân viên ở Dự án Lào