Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
CÔNG TY CỔ PHẦN C LIVING

CÔNG TY CỔ PHẦN C LIVING

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Kiến trúc/Thiết kế nội thất

CÔNG TY CỔ PHẦN C LIVING

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Competitive salary and bonus
Insurance according to the Labor Law
Professional working environment