Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
CÔNG TY CỔ PHẦN CAPELLA GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN CAPELLA GROUP

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

 • Địa chỉ

  Tòa nhà Samsora 105 Chu Văn An, Hà Đông, Hà Nội
 • Quy mô

  100-499 nhân viên

 • Ngành nghề

  Bất động sản, Tài chính/Đầu tư, Sản phẩm công nghiệp

 • Liên hệ

  Công ty Cổ phần Capella Group

Capella Group là Tập đoàn đầu tư đa ngành đã và đang khẳng định vị thế của mình ở Việt Nam và khu vực. Đứng trước những thời cơ, vận hội cũng như thách thức mới, với tầm nhìn chiến lược của Hội đồng Quản trị, Capella Group đã liên tục phát triển và mở rộng cả về quy mô và lĩnh vực hoạt động về Bất động sản, Khoáng sản, Tài chính – Ngân hàng, Dược phẩm Y tế, Năng lượng và các lĩnh vực thiết yếu của đời sống kinh tế xã hội. Mạng lưới các công ty thành viên của Tập đoàn phân bố rộng rãi trên khắp đất nước, trải dài từ Bắc vào Nam và ở nước ngoài. Capella Group đã và đang góp phần đáng kể trong việc giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, phát triển kinh tế xã hội, làm giàu cho đất nước. Phát huy tối đa giá trị cho các khoản đầu tư, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAPELLA GROUP

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

công-ty-cổ-phần-capella-group
công-ty-cổ-phần-capella-group
công-ty-cổ-phần-capella-group