Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)

9 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    Số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Liên hệ

    Ms. Hà

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép hoạt động số 26/UBCK-GPHĐCK ngày 19/12/2006 với các ngành nghề kinh doanh chính bao gồm: Môi giới chứng khoán, Tư vấn tài chính & Đầu tư chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Lưu ký chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Công ty chưa cập nhật thông tin về phúc lợi.

Công ty chưa cập nhật thông tin về phúc lợi.