CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

20 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Chứng khoán

  • Liên hệ

    PHÒNG NHÂN SỰ

Được thành lập từ năm 2006, qua hơn 14 năm phát triển, HDS không ngừng tích lũy kinh nghiệm quản trị, xây dựng nguồn nhân lực và sẵn sàng cho những chiến lược phát triển bền vững trong tương lai.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thưởng

Mức lương cạnh tranh và thưởng theo KPI hiệu quả làm việc

Đào tạo

Hỗ trợ chi phí đào tạo

Hoạt động nhóm

Tham gia các sự kiện nội bộ: Team building, Year End Party

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD