Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công ty Cổ phần Công nghệ Thương Mại Điện tử Quốc tế So sánh 24

Công ty Cổ phần Công nghệ Thương Mại Điện tử Quốc tế So sánh 24

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    IT - Phần mềm

Công ty Cổ phần Công nghệ Thương Mại Điện tử Quốc tế So sánh 24

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Review tăng lương sau 6 tháng hoặc 1 năm tuỳ vào năng lực phát triển
Mức lương cạnh tranh, sẽ trao đổi khi phỏng vấn dựa trên năng lực và kinh nghiệm (>1000$)
Có cơ hội đi nước ngoài