CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ PÉTRUS KÝ - VICTORIA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ PÉTRUS KÝ - VICTORIA

7 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Giáo dục/Đào Tạo

  • Liên hệ

    Phòng Nhân Sự

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ PÉTRUS KÝ - VICTORIA

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Salary: from 40 million to 60 million (after tax)
Tuition discount for dependent children
Accommodation support, Visa and work permit/residence card support

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ PÉTRUS KÝ - VICTORIA